Annonsvillkor - Matkassen

Dessa villkor gäller i tillägg till vad som anges i grundavtal mellan annonsör och ICA.

ICA har rätt att ta ut en avgift om 2500 kr vid sen inlämning av text för innehåll i kundmail och/eller recept. Vid sen och/eller inkomplett leverans av samplade varor till ICAs centrallager, utgår totalt belopp för bokad kampanj.


Avbokning ska ske skriftligen senast 3 månader innan datum för utskick av planerad matkasse. Vid senare avbokning utgår totalt belopp för bokad kampanj.


ICA har rätt att neka text till kund om innehållet brister i kvalitet, strider mot gällande lag och regler eller av redaktionella skäl. Denna rätt gäller även om ICA tidigare granskat innehållet.


Vid receptmedverkan anges enbart ingrediensernas generiska namn, t.ex. ris och bacon, utan referens till annonsörens specifika varumärke.


Annonsören ger ICA en i tiden obegränsad, icke exklusiv rätt att framställa exemplar av bilder, recept, text till matskolor och annat material som annonsören tillhandahåller, samt offentligt framföra och sprida och/eller överföra dessa till allmänheten eller på annat sätt använda och publicera materialet på ica.se och i ICAs övriga kanaler. Efter avslutad kampanj har ICA rätt att ta bort annonsörens kännetecken vid användning av materialet. Det åligger annonsören att från samtliga berörda externa rättighetshavare klarera och ekonomiskt inhämta rätten för ICAs användning enligt ovan.