ICA.se
ICA.se

ICA.se

Food & Drink Sweden
A part of ICA Media

Vi känner våra besökare. Det tar vi till vara på när vi skapar ett räckviddspaket. Vi formar budskap efter målgrupp och alltid med en lättsam ton som våra besökare tycker om. 

Read more

ICA.se

• Största åldergruppen är 25–44 år (70% kvinnor och 30% män)
• Letar efter recept, inspiration och erbjudanden
• Intresserad av tävlingar och nyheter
• Finns representerade i hela landet – majoriteten i storstäder

Gender distribution

Women
70%
Men
30%