ICA TV-reklam
ICA TV-reklam

ICA TV-reklam

Food & Drink Sweden
A part of ICA Media

Stig & co har funnits med oss under 19 år i rutan och är ett av Sveriges mest omtyckta och omtalade reklamkoncept. Stig-filmerna utgör Sveriges största Vara/Pris-motor med ca 5 miljoner kontakter per kampanjvecka.

Read more