ICA Student
ICA Student

ICA Student

Food & Drink Sweden
A part of ICA Media

ICA Student

ICA Student är en spännande målgrupp som är öppen för att testa nya produkter. De startar eget hushåll och skapar preferenser för olika varumärken. Idag finns över 75 000 ICA-studenter. Medelåldern är 22 år och 70% är kvinnor.

Möjlighet finns att nå målgruppen via månadserbjudanden kopplade till redaktionella samarbeten med recept, tävlingar och artiklar. Allt anpassat utifrån målgruppen.

Gender distribution

Women
70%
Men
30%