Tidningen Buffé's logotype

Tidningen Buffé

Recipes · Stockholm, Sweden

Kontakt

Materialfrågor

Annonsprislista Buffé (PDF)

Klicka här för att se en PDF-version av vår annonsprislista (inkluderar deadlines för annonser) 2020.

Annonsvillkor - Butiks-TV & Buffé

Dessa villkor gäller i tillägg till vad som anges i grundavtal mellan annonsör och ICA.
Film till Butiks-TV ska levereras både i stående, 9:16, och liggande format, 16:9 (beroende på köpt zon). Enbart en film per utrymme, om inte annat anges.
ICA har rätt att ta ut en avgift om 5000 kr vid sen inlämning av material eller då film inte levererats i korrekt format enligt ovan. Om filmlängden överstiger den angivna längden i materialspecifikationen på www.icamedia.se utgår även extra debitering.
Avbokning ska ske skriftligen senast 3 månader innan datum för materialinlämning. Vid senare avbokning utgår totalt belopp för bokad annonsering.
ICA har rätt att neka annons om innehållet brister i kvalitet, strider mot gällande lag och regler eller av redaktionella skäl. Denna rätt gäller även om ICA tidigare granskat annonsen.
Annonsören ansvarar för att annons följer gällande marknadsföringsregler och att tillstånd från eventuella medverkande personer och rättighetsinnehavare har inhämtats, t.ex. STIM/SAMI . Annonsören ska hålla ICA skadeslös för skador eller kostnader relaterat till detta. I de fall ICA (eller produktionsbolag anlitat av ICA) producerar film åt annonsör, tillfaller upphovsrätten ICA och annonsören får enbart använda filmen för Butiks-TV i enlighet med annonsbekräftelsen. Undantag gäller för s.k. contentfilmer där annonsör även ges rätt att använda filmen i egna kanaler.

Print

 • Tidningen Buffé
  • Kontakt
  • Leverans - Buffé
  • Annonsprislista Buffé (PDF)
  • Annonsvillkor - Butiks-TV & Buffé
  • Products
Click the button on products to create an inquiry